Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü

Ulusal Teknik Üniversitesi Kharkiv Politeknik Enstitüsü

“Kharkiv   Politeknik  Enstitüsü”  Milli Teknik Üniversitesi,  Ukrayna’nın  XIX yüzyılında kurulmuş ilk on üniversitesi arasında yer alır.

Bugün Doğu ve Güney Ukrayna’da yüksek eğitim kurumlarına kayıtlı olanların çoğu “Kharkiv  Politeknik  Enstitüsü”  Milli  Teknik  Üniversitesinde dir.: Tam zamanlı öğrencilerin sayısı  5900’dan fazla, uzaktan eğitim gören öğrencilerin sayısı 4200’den fazladır. Birinci sınıfa  kayıt planı, yani devlet burslu yerlerin sayısı 2015 yılında tam zamanlı eğitim için 1393 kişi ve uzaktan eğitim için 81 kişiye ulaşmıştır.Üniversitede yaklaşık 20.000 öğrenci  eğïtim  öğretim  almaktadır

Üniversitede 22 fakülte, 65’i mezun eden 96 bölüm, uzaktan eğitim merkezi, üniversite öncesi eğitim merkezi, uluslararası eğitim fakültesi, lisansüstü eğitim enstitüsü, üç araştırma ve tasarım enstitüsü vardır. “Kharkiv  Politeknik  Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi kapsamında da ‘Kırmızı Yıldız’ nişanı Muhafız Ukrayna Yüksek Meclisi askerlik fakültesi, Kharkiv Bilgisayar ve Teknoloji Lisesi, Poltava Politeknik Lisesini içerir.

UNESCO değerlendirmesine göre Ukrayna 200 üniversitesi arasında 5. sırada yer alır ve teknik üniversiteler arasında – 2.sırada  yer almaktadır. Aynı değerlendirmeye göre eğitim kalitesi – 3.sırada , dünyada tanınma bakımından 5 sırada . yer almaktadır.

“Kharkiv  Politeknik  Enstitüsü”  Milli  Teknik  Üniversitesi  1885 yılında kurulmuştur. Mekanik ve teknik eğitim alanında bilinen Profesör V.L. Kirpichevilk Rektör  olarak atanmıştır.

Kharkiv Politeknik  Üniversitesi’nin  tarihçesi,  kurulmasından beri Ukrayna bilimsel, teknik, entelektüel ve kültürel tarihçesinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Nobel ödüllü L.D.Landau, dünyaca ünlü bilim adamları olan Akademisyenler M.M.Beketov,  P.P.Budnikov,  A.K.Valter, O.M. Lyapunov, S.P. Timoshenko, M.D. Pilchikov, K.D. Sinelnikov, V.A. Steklov, E.İ.Orlov, G.F. Proskura, V.M. Hruschev, S.S. Urazovskiy, A.P. Filipov, V.İ. Atroschenko, A.S. Berezhniy, A.M. Pidgorniy, Kharkiv Teknik Üniversitesine bağlıdır.

Üniversite, yedi bağımsız yüksek eğitimi kurumunun kurucusu oldu. Bunlar şu şekilde sıralanmaktadır: Havacılık,  Mühendislik ve Radyo elektronik (1930), Voroshylovgrad Mühendislik Enstitüsü (1960), Kirovograd Ziraat Mühendisliği Enstitüsü (1968),  Sumy Fizik ve Teknoloji  Enstitüsü (1990),  Kremenchug  Devlet  Politeknik  Enstitüsü (1997).

2000 yılında Ukrayna Cumhurbaşkanı  Kararnamesi ile Üniversiteye Ukrayna Milli Yüksek Eğitim Kurumu statüsü verilmiştir. 2010 yılında “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesine araştırma üniversitesi statüsü verilmiştir.

Bugün “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, 2005 yılında katıldığı Bologna Deklarasyonu (Avrupa Üniversitelerinin Şartı) ilkelerini gerçekleştirerek faaliyet etmektedir ve geliştirmektedir.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, Rektör, Eugene Ivanovich Sokol tarafından yönetilmektedir. E.İ.  Sokol  Ukrayna  Milli  Bilimler  Akademisi  üyesi,  Teknik  Bilimler  Doktoru, Profesör, Endüstriyel ve Biyomedikal elektronik bölümü başkanıdır.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, türbin mühendisliği,  elektrikizolasyon, kablo ve kondansatört teknolojileri, yağlar ve yağ yerine kullanılan maddeler  teknolojileri gibi alanlarda mühendisleri yetiştiren Ukrayna’da tek bir yüksek eğitim kurumudur.

Üniversite, multidisiplinler yüksek eğitim kurumu gibi geliştirmektedir. Son 5 yıl içinde 10’dan fazla yeni alan ve kolda eğitime başlanmıştır, bunlar arasından  2010 yılında «Konsolide Bilgileri» (“Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri” fakültesinde), 2011 yılında – «Yazılım Mühendisliği» (“Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri”),  «Sistemler tasarımı»  (І),  «Mikro ve nanoelektronik cihazlar ve aygıtlar»  (’Fizik-Teknik’), 2012 yılında «Personel Yönetimi ve  Çalışma Ekonomisi» (’Ekonomi’), «Yatırımcılık yönetimi»  (İşletme  Fakültesi),  «Gıda  katkı  maddeleri  ve  kozmetik  kimyasal  teknolojileri» (RTF), 2013 yılında«İş güvenliği» (MT), «Emtia araştırmaları ve Ticari girişimcilik» (İşletme Fakültesi), 2014 yılında «Basım ve yayım işleri» (BF), 2015 yılında – «İşltme yönetimi» yükseklisans eğitimi(İşletme Fakültesi) ve «Medya iletişimi» (EBY).

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinde  uzaktan eğitim ve üniversite öncesi eğitim merkezi kurulmuş, bunda öğrenciler bağımsız dış değerlendirmeye hazırlanırlar. Ayrıca, öğrenciler Entegre Eğitim Fakültesi, Ekonomik Bilişim ve Yönetim Fakültesi, Chernivtsi şehri Fakültesinin eğitim  sınıflarında  ve “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinin elit okullarında öğrenmektedirler.

Üniversitede  askeri  bölüm   vardır, bu bölümde «Yedek asteğmeni» askeri rütbesi verileceği11 askeri kolda öğrenciler eğitim almaktadırlar. Askeri bölümde eğitim sözleşmeye dayalı olarak verilmektedir. Eğitim süresi, 3. sınıftan itibaren 2 yıldır.

“Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinde iki kademeli mezunların istihdamı teşvik sistemi vardır. Bölümler, özel şirketler ile ihtiyaçlarını izleyerek aktif temasta bulunmaktadırlar. Eğitim süresince öğrenciler ihtisaslarına ilişkin işletmelerde üretim stajını alırlar.

Her  baharda bölümler, işletmeler temsilcilerini mezunların açık sunumlarına davet ederler, mezun olacak öğrencilerle açık tanıtımları düzenlerler, mezunun genç uzman ünvanına kazancağı üç taraflı iş sözleşmelerini akdederler.. İş bu sözleşmeler ile mezunların % 95’inden  fazlası  iş bulmaktadırlar.

2004 yılında “Kharkiv Politeknik  Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinde öğrenciler için Kariyer Merkezi kurulmuştur. Öğrencilerin aktif iş araması ve seçimine katkıda bulunması onun amacıdır. Merkez, öğrencilerin yeteneklerine en uygun olan işi seçmesi, potansiyel işverenler hakkında bilgi bulması ve işverenlere kendilerini tanıtmasına yardımcıdır. Kariyer Merkezi, aynı zamanda öğrencilere şirketlerin personel ihtiyaçlarına dair bilgileri vermektedir.

Her yıl Nisan ayında Kariyer Merkezi, iş ilanları fuarını organize etmektedir. Bunda işverenler,”Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinin  çeşitli kursları ve alanlarından öğrencileri ile tanışırlar, onlara iş imkanı, staj edecekleri yeri teklif ederler veya işletmeleri hakkında bilgileri verirler. UPEK Endüstriyel Grup, FED Kharkiv Makine Yapımı Fabrikası, Turboatom, Malyshev Fabrikası, Kharkiv Karo Fabrikası, Telesens, Nix Solutions, EpamSystems, ve Procter &Gamble, Philip Morris, Metro Cash &CarryUkraine,   SanInBev   Ukrayna gibi 60’dan çok işletme ve şirketler “Polytech – 2015” Fuarına katılmışlardır. Onlar,400’den fazla iş  ilanı  sunmuşlardır. Fuarı “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerin binlerce öğrenciler tarafından ziyaret etmişlerdir

Yeni eğitim planlarına göre üniversite on yıldan çok üç düzeyde öğrencileri eğitmektedir: lisans (4 yıllık eğitim), uzman (1 yıl) ve yüksek lisans (1.5-2 yıl).

Üniversitede eğitim sürecine bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileri aktif uygulatılır: Modern bilgisayarları toplam sayısı 2500’den fazla 100’den çok modern bilgisayar odası vardır.

Üniversitede devamlı mühendislik eğitiminin bir parçası, Lisansüstü Eğitim Disiplinler arası Enstitüsü temelinde kurulmuş lisans üstü eğitimdir. Bunda “Fikri Mülkiyet” alanında eğitim ve “Muhasebe ve Denetim”,  “İşletme Yönetimi”  ve  “Fikri Mülkiyet” alanlarında yeniden eğitim sağlanmaktadır.

Üniversite öğretim elemanları sayısı 1.700 kişidir. Bunlar arasında yaklaşık 200 Doktor ve Profesör, 900’den fazla Bilim Adayı, 37 Bilim ve Teknoloji onurlu adamı ve Ukrayna onurlu eğitimcisi, 35 Ukrayna  Devlet   ödülü kazanan şahıs,, 3 Akademisyen ve Ukrayna Milli Bilimler Akademisi’nin 3 üyesi, belli dallara tahsis edilmiş Bilim Akademisi 3 Akademisyeni vardır.

Ukrayna Eğitim ve Bilim Bakanlığı ve Milli Bilimler Akademisine bağlı İyonosfer Enstitüsü,”Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesinin bir parçası olup, eşsiz  donanım ile gözlemevine sahiptir. Bunun için iyonosefer araştırmasında  Enstitü dünya liderleri arasındadır. “Yıldırım”araştırma ve geliştirme Enstitüsü,Ukrayna (teknik ekipmanı bakımından) benzersiz bir kurumudur. Dünyanın önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır. “Yıldırım” Enstitüsünde Ukrayna’daki tek olan “Impulse” elektrik cihazları Ukrayna Belgelendirme Denemeleri Merkezi akredite edilmiştir.

Üniversite modern alt yapıya sahiptir, bunun sayesinde eğitim sürecini, bilimsel araştırmaları sağlar ve aynı zamanda sosyal sorunları çözmesine katkıda bulunur. Ayrıca, öğrencilerin ve öğretmenlerin konaklaması, personeller ve  öğrencilerin rehabilitasyonu ve tedavisi sağlaması gibi sorunları çözmesidir.

Üniversitede yaklaşık toplam kapasitesi 8000 kişi 15 yurt, 7 apartman, dans ve sergi salonları ile Öğrenciler Sarayı, iki yüzme havuzlu (birisi olimpik standartına uygun) ile modern spor tesisi, 14 spor salonu, Chuhuiv kenti yakınlığındaki Figurovka köyündeki 200 kişilik spor sağlık kampüsü, 100 kişilik sanatoryum, 170 kişilik yemek odası vardır. Üniversite   kütüphanesinde  8 okuma odası vardır, kitap sayısı yaklaşık 2 milyondur, Kharkiv in en büyük kütüphanelerinden biridir. Modern standartlara göre donatılmış yeni kütüphane binası yapımı 2013 yılında tamamlanmıştır.

Kharkiv Politeknik Üniversitesi, akademik, bilimsel, ekonomik ve kültürel alanlarda aktif uluslararası faaliyetiyle uğraşmaktadır, yabancı ortaklarla ilişkileri güçlendirmeye ve teşvik etmeye devam etmektedir. Bugün “Kharkiv Politeknik Enstitüsü” Milli Teknik Üniversitesi, Almanya, ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan önde gelen üniversiteleri dahil olmak üzere 31 ülkeden 93 üniversite ve firma ile işbirliği yapmaktadır. INTAS, TEMPUS/TACIS, INCO-COPERNICUS ve UNESCOAvrupa programları kapsamında projeler yürütülmektedir.SorosFonu toplu ve bireysel hibeleri, ABD Haber Ajansı, DAAD Alman Akademik Derneği hibeleri, Alman ve diğer kuruluşların hibeleri alınmışlardır.

ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Polonya, Macaristan, Romanya, Çin ve Vietnam’ın önde gelen üniversiteleri ile bilimsel, teknik, eğitim ve kültürel ilişkiler genişletilmektedir. Halen üniversitede 30 ülkeden 1810 yabancı öğrenci eğitim görmektedirler.

Numaranızı Bırakın Arayalım

Danışman Firma Bilgileri

Sosyal Medya